தொடர்புகளுக்கு

உங்கள் செய்திகளை, எழுத்து வடிவிலோ அல்லது வீடியோ வடிவிலோ, எமக்கு அனுப்பலாம். தரமான செய்திகளிற்கு ஊதியம் வழங்கப்படும்.

உங்கள் வீடியோ, ஓடியோ, எழுத்து வடிவ செய்திகளை வரவேற்கிறோம்.

செய்தி தொடர்புகளிற்கு

இலங்கை 0094 77 678 5060
இந்தியா 0091 78450 06977
சுவிஸ் 0041 76 773 77 77
பிரித்தானியா 044 7944 910104

Back to Top