விளம்பரம்

யாழ்.நல்லூரில் மாடி வீடு விற்பனைக்கு

யாழ். நல்லூர் முன்வீதியில் கச்சேரிக்கு அண்மையில் அமைந்துள்ள வீடு விற்பனைக்கு உண்டு.

6 அறை கொண்ட மாடிவீடு.

2.5 பரப்பு காணி  உறுதி உண்டு.

புதிய கட்டிடம் - கட்டி 2 வருடங்கள் மட்டுமே.

நீச்சல் தடாகம், பிரத்தியேக சமையலறை உண்டு.

விலை விபரங்களுக்கும் மேலதிக தொடர்புகளுக்கும் கீழுள்ள இலக்கங்களினூடாக விரும்புவோர் தொடர்பு கொள்ளவும்

0041 32 685 0087,

0041 76 510 2507Back to Top